Ochrona danych

1. Ochrona danych w skrócie

Informacje ogólne

Poniższe informacje stanowią prosty przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi podczas odwiedzania tej witryny. Dane osobowe to wszystkie dane, za pomocą których można Cię zidentyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych znajdują się w naszym oświadczeniu o ochronie danych poniżej tego tekstu.

Gromadzenie danych na tej stronie

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych w tej witrynie?

Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest wykonywane przez operatora strony. Dane kontaktowe można znaleźć na stronie tej witryny.

W jaki sposób zbieramy twoje informacje?

Z jednej strony Twoje dane są gromadzone przez przekazanie nam ich. Może to być np. Na przykład są to dane, które wpisujesz w formularzu kontaktowym.

Inne dane są gromadzone automatycznie lub za Twoją zgodą, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową za pośrednictwem naszych systemów informatycznych. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. Przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas odwiedzin strony). Dane te są gromadzone automatycznie, jak tylko wejdziesz na tę stronę.

Do czego wykorzystujemy twoje dane?

Część danych jest gromadzona w celu zapewnienia prawidłowego udostępniania strony internetowej. Inne dane można wykorzystać do analizy zachowania użytkownika.

Jakie masz prawa dotyczące swoich danych?

Masz prawo do otrzymania informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych w dowolnym momencie bezpłatnie. Masz również prawo do żądania poprawienia lub usunięcia tych danych. Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych, możesz odwołać tę zgodę w dowolnym momencie na przyszłość. Masz również prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w określonych okolicznościach. Masz również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Możesz się z nami skontaktować w dowolnym momencie pod adresem podanym w stopce redakcyjnej.

Narzędzia analityczne i narzędzia innych firm

Gdy odwiedzasz tę stronę, twoje zachowanie podczas surfowania może być ocenione statystycznie. Dzieje się tak głównie w przypadku tak zwanych programów analitycznych.

Szczegółowe informacje na temat tych programów analitycznych można znaleźć w następującej deklaracji o ochronie danych.

2. Sieci hostingowe i dostarczania treści (CDN)

Zewnętrzny hosting

Ta witryna jest hostowana przez zewnętrznego usługodawcę (hostera). Dane osobowe gromadzone na tej stronie są przechowywane na serwerach hosta. Może to być v. za. to adresy IP, prośby o kontakt, dane meta i komunikacyjne, dane umowy, dane kontaktowe, nazwiska, dostęp do strony internetowej i inne dane generowane przez stronę internetową.

Host jest wykorzystywany do realizacji umowy z naszymi potencjalnymi i obecnymi klientami (art. 6 ust. 1 lit. 6 pkt 1 lit. f RODO).

Nasz hosting będzie przetwarzał twoje dane tylko w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązków związanych z wydajnością i do przestrzegania naszych instrukcji w odniesieniu do tych danych.

Zawarcie umowy o przetwarzanie zamówienia

W celu zagwarantowania przetwarzania zgodnego z ochroną danych zawarliśmy z naszym dostawcą umowę na przetwarzanie zamówień.

3. Informacje ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tej strony bardzo poważnie podchodzą do ochrony twoich danych osobowych. Traktujemy Twoje dane osobowe poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych i niniejszą deklaracją o ochronie danych.

Podczas korzystania z tej witryny gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, za pomocą których można Cię zidentyfikować. Niniejsza deklaracja o ochronie danych wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia także, w jaki sposób i w jakim celu.

Chcielibyśmy zaznaczyć, że transmisja danych przez Internet (np. podczas komunikacji przez e-mail) może mieć luki w zabezpieczeniach. Nie można całkowicie chronić danych przed dostępem osób trzecich.

Nota do organu odpowiedzialnego

Administratorem danych w tej witrynie jest:

Annan Graphische Maschinen GmbH
Bischofsheimer Weg 14
97922 Lauda-Königshofen

Telefon: +49 9343 6156611
E-mail: info @ annan-agram.de

Organem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail itp.).

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwe tylko za Twoją wyraźną zgodą. Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Cofnięcie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przeprowadzonego przed odwołaniem.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach i reklamy bezpośredniej (art. 21 RODO)

JEŚLI PRZETWARZANIE DANYCH JEST OPARTE NA ART. 6 ABS. 1 litr E LUB F RODO, MASZ PRAWO DO PRZEDSTAWIENIA PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH W DOWOLNYM CZASIE Z POWODÓW ZWIĄZKU ZE SWOJĄ SPECJALNĄ SYTUACJĄ; TO TAKŻE MA ZASTOSOWANIE DO PROFILOWANIA W OPARCIU O NINIEJSZE PRZEPISY. ODPOWIEDNIA PODSTAWA PRAWNA, NA KTÓREJ OPARTE JEST PRZETWARZANIE, ZNAJDUJE SIĘ Z NINIEJSZEGO OŚWIADCZENIA O OCHRONIE. JEŚLI PRZEDMIOTUJESZ, NIE BĘDZIEMY MNIEJ PRZETWARZAĆ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH, JEŻELI NIE MOŻEMY DOSTARCZYĆ OBOWIĄZKOWO CHRONIONYCH POWODÓW, KTÓRE UDOSTĘPNIAJĄ TWOJE INTERESY, PRAWA I WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI. OPOZYCJA ZGODNIE Z ART. 21 UST. 1 RODO).

JEŚLI TWOJE DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE W CELU DZIAŁANIA BEZPOŚREDNIEGO REKLAMY, MASZ PRAWO DO OBIEKTU W DOWOLNYM CZASIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W CELU TAKIEJ REKLAMY; JEST TO TAKŻE MAJĄ ZASTOSOWANIE DO PROFILOWANIA, O ile jest ono połączone z taką bezpośrednią reklamą. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ, TWOJE DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ DŁUŻEJ WYKORZYSTYWANE W CELU BEZPOŚREDNIEGO REKLAMY (PRZECIWDZIAŁANIE ZGODNIE Z ART. 21 UST. 2 RODO).

Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia RODO osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim, w którym ma miejsce zwykłego pobytu, miejsce pracy lub miejsce domniemanego naruszenia. Prawo do złożenia skargi pozostaje bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do posiadania danych, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Twojej zgody lub w ramach realizacji umowy przekazanej Tobie lub stronie trzeciej w wspólnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli zażądasz bezpośredniego przekazania danych innej osobie odpowiedzialnej, nastąpi to tylko wtedy, gdy będzie to technicznie wykonalne.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania wysyłane do nas jako operatora strony, ta strona używa szyfrowania SSL lub TLS. Zaszyfrowane połączenie można rozpoznać po tym, że linia adresu przeglądarki zmienia się z „http: //” na „https: //” oraz po symbolu blokady w linii przeglądarki.

Jeśli aktywowane jest szyfrowanie SSL lub TLS, dane, które nam przekazujesz, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Informacje, usuwanie i korekta

Masz prawo do bezpłatnego dostępu do informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, a także, w razie potrzeby, prawo do poprawienia lub usunięcia tych danych w dowolnym momencie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w stopce redakcyjnej.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Możesz się z nami skontaktować w dowolnym momencie pod adresem podanym w stopce. Prawo do ograniczenia przetwarzania istnieje w następujących przypadkach:

  • Jeśli kwestionujesz dokładność przechowywanych u nas danych osobowych, zwykle potrzebujemy czasu, aby to sprawdzić. Podczas trwania badania masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania twoich danych osobowych.
  • Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych miało miejsce / dzieje się nielegalnie, możesz poprosić o ograniczenie przetwarzania danych zamiast ich usunięcia.
  • Jeśli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale potrzebujesz ich do dochodzenia, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych zamiast ich usuwania.
  • Jeśli masz sprzecznośćzłożył odwołanie zgodnie z Art. 21 ust.1 RODO, należy wyważyć Ciebie i nasze interesy. Dopóki nie jest jasne, czyje interesy przeważają nad prawami, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania twoich danych osobowych.

Jeśli ograniczyłeś przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te – poza ich przechowywaniem – można uzyskać wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu dochodzenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z przyczyn ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

4. Zbieranie danych na tej stronie

Pliki cookie

Nasza strona internetowa wykorzystuje tak zwane „pliki cookie”. Pliki cookie to małe pliki tekstowe i nie powodują uszkodzenia urządzenia. Są one przechowywane tymczasowo na Twoim urządzeniu przez czas trwania sesji (sesyjne pliki cookie) lub na stałe (trwałe pliki cookie). Sesyjne pliki cookie są automatycznie usuwane po zakończeniu Twojej wizyty. Stałe pliki cookie pozostają na twoim urządzeniu, dopóki nie usuniesz ich samodzielnie lub nie zostaną automatycznie usunięte przez przeglądarkę internetową.

W niektórych przypadkach pliki cookie stron trzecich mogą być również przechowywane na twoim urządzeniu po wejściu na naszą stronę (pliki cookie stron trzecich). Umożliwiają nam lub Tobie korzystanie z niektórych usług firmy zewnętrznej (np. Pliki cookie do przetwarzania usług płatniczych).

Pliki cookie mają różne funkcje. Liczne pliki cookie są technicznie konieczne, ponieważ niektóre funkcje strony internetowej nie działałyby bez nich (np. Funkcja koszyka na zakupy lub wyświetlanie filmów). Inne pliki cookie służą do oceny zachowania użytkownika lub wyświetlania reklam.

Pliki cookie, które są wymagane do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej (niezbędne pliki cookie) lub do zapewnienia określonych wymaganych funkcji (funkcjonalne pliki cookie, np. do funkcji koszyka) lub do optymalizacji strony internetowej (np. pliki cookie do mierzenia odbiorców internetowych) są oparte na art. 6 ust. 1 lit. f Zapisane RODO, chyba że określono inną podstawę prawną. Operator strony ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu zapewnienia bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia usług. Jeśli zażądano zgody na przechowywanie plików cookie, przechowywanie odpowiednich plików cookie odbywa się wyłącznie na podstawie tej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); zgodę można w dowolnym momencie odwołać.

Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby była informowana o ustawieniach plików cookie i zezwalać na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczać akceptację plików cookie w niektórych przypadkach lub ogólnie oraz aktywować automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookie funkcjonalność tej witryny może być ograniczona.

O ile wykorzystywane są pliki cookie firm zewnętrznych lub do celów analizy, poinformujemy Cię osobno w kontekście niniejszej deklaracji o ochronie danych i, jeśli to konieczne, poprosimy o zgodę.

Pliki dziennika serwera

Dostawca strony internetowej automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które przeglądarka automatycznie nam przesyła. Są to:

  • typ przeglądarki i wersja przeglądarki
  • Używany system operacyjny
  • URL strony odsyłającej
  • nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
  • czas żądania serwera
  • adres IP

Te dane nie są łączone z innymi źródłami danych.

Dane te są rejestrowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnej prezentacji i optymalizacji swojej witryny – w tym celu należy zarejestrować pliki dziennika serwera.

formularz kontaktowy

Jeśli wyślesz nam zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, Twoje dane z formularza zapytania, w tym dane kontaktowe, które tam podałeś, będą przez nas przechowywane w celu przetworzenia zapytania oraz w przypadku dalszych pytań. Nie przekażemy tych danych bez Twojej zgody.

Dane te przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeśli Twoja prośba jest związana z realizacją umowy lub jest niezbędna do wykonania środków przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie odbywa się na podstawie naszego uzasadnionego interesu w skutecznym przetwarzaniu zapytań kierowanych do nas (art. 6 ust. 1 lit. RODO) lub na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. został zapytany.

Data wpisana w formularzu kontaktowymn pozostaje u nas, dopóki nie zażądasz usunięcia, nie cofniesz zgody na przechowywanie lub cel przechowywania danych już nie ma zastosowania (np. po przetworzeniu Twojego żądania). Obowiązkowe przepisy prawne – zwłaszcza okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

Zapytanie przez e-mail, telefon lub faks

Jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem wiadomości e-mail, telefonu lub faksu, Twoje żądanie, w tym wszystkie wynikające z niego dane osobowe (imię i nazwisko, żądanie), będą przez nas przechowywane i przetwarzane w celu przetworzenia Twojego żądania. Nie przekażemy tych danych bez Twojej zgody.

Dane te przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeśli Twoja prośba jest związana z realizacją umowy lub jest niezbędna do wykonania środków przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie odbywa się na podstawie naszego uzasadnionego interesu w skutecznym przetwarzaniu zapytań kierowanych do nas (art. 6 ust. 1 lit. RODO) lub na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. został zapytany.

Dane, które wysyłasz do nas za pośrednictwem próśb o kontakt, pozostają z nami, dopóki nie poprosisz o ich usunięcie, nie cofniesz zgody na przechowywanie lub cel przechowywania danych już nie obowiązuje (np. po przetworzeniu Twojego żądania). Obowiązkowe przepisy prawne – w szczególności ustawowe okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

5. Wtyczki i narzędzia

Czcionki internetowe Google

Ta strona używa tak zwanych czcionek internetowych dostarczonych przez Google do jednolitego wyświetlania czcionek. Podczas odwiedzania strony przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlać teksty i czcionki.

W tym celu używana przeglądarka musi łączyć się z serwerami Google. Dzięki temu Google wie, że dostęp do tej witryny został uzyskany za pośrednictwem Twojego adresu IP. Z Google WebFonts korzysta się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony ma uzasadniony interes w jednolitej reprezentacji kroju pisma na swojej stronie internetowej. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody (np. Zgody na przechowywanie plików cookie), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. RODO; zgodę można w dowolnym momencie odwołać.

Jeśli twoja przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, komputer użyje standardowej czcionki.

Więcej informacji na temat czcionek internetowych Google można znaleźć na stronie https://developers.google .com / fonts / faq oraz w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de .

Mapy Google

Ta strona korzysta z usługi map Google Maps za pośrednictwem interfejsu API. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Aby korzystać z funkcji Google Maps, konieczne jest zapisanie adresu IP. Informacje te są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Dostawca tej strony nie ma wpływu na tę transmisję danych.

Korzystanie z Google Maps leży w interesie atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online i ułatwia znalezienie miejsc wskazanych przez nas na stronie. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. RODO; zgodę można w dowolnym momencie odwołać.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkownika można znaleźć w oświadczeniu Google o ochronie danych: https://policies.google.com/privacy?hl=de .

OpenStreetMap

Korzystamy z usługi map z OpenStreetMap (OSM). Dostawcą jest Open Street Map Foundation (OSMF), 132 Maney Hill Road, Sutton Coldfield, West Midlands, B72 1JU, Wielka Brytania.

Jeśli odwiedzasz stronę internetową, na której zintegrowana jest OpenStreetMap, możesz to zrobić za. Twój adres IP i dalsze informacje o twoim zachowaniu na tej stronie internetowej zostaną przesłane do OSMF. W tym celu OpenStreetMap może zapisywać pliki cookie w przeglądarce lub korzystać z porównywalnych technologii rozpoznawania.

Ponadto możesz zapisać swoją lokalizację, jeśli zrobisz to w ustawieniach urządzenia – np. B. na telefonie komórkowym – wyraziłeś zgodę. Dostawca tej strony nie ma wpływu na transmisję danych. Szczegóły można znaleźć w deklaracji ochrony danych OpenStreetMap poniżejon następujący link: https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy.

Korzystanie z OpenStreetMap leży w interesie atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online i łatwego wyszukiwania miejsc wskazanych na stronie. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody (np. zgody na przechowywanie plików cookie), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. RODO; zgodę można w dowolnym momencie odwołać.

Źródło: e-recht24.de

Menu